Filozofia

Prehistoryczne bóstwa

Uczeni wnioskują o prawdopodobnym istnieniu bóstw w okresie prehistorycznym z inskrypcji i sztuk prehistorycznych, takich jak rysunki jaskiniowe, ale nie jest jasne, czym są te szkice i obrazy i dlaczego zostały wykonane. Niektóre ryciny lub szkice przedstawiają zwierzęta, myśliwych lub rytuały. Kiedyś archeolodzy powszechnie interpretowali praktycznie każdą prehistoryczną figurkę kobiecą jako reprezentację jednej, pierwotnej bogini, […]

Ciekawostki Filozofia

Ateizm

Najbardziej dosadną formą, jaką mógłby przyjąć ateizm, byłoby pozytywne i dogmatyczne zaprzeczenie istnienia jakiejkolwiek duchowej i pozamaterialnej Pierwszej Przyczyny. To jest czasami znane jako dogmatyczny lub pozytywny teoretyczny ateizm; chociaż można wątpić, czy taki system kiedykolwiek był lub mógłby być kiedykolwiek poważnie utrzymany. Z pewnością Bacon i dr Arnold wyrażają powszechny osąd myślących ludzi, gdy […]