Badania Medycyna

Zaburzenia neurodegeneracyjne

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Baylor College of Medicine, Jan and Dan Duncan Neurological Research Institute w Texas Children’s Hospital oraz współpracujących instytucji jest pierwszym, które wiąże aktywność neuronów z poziomem sfingolipidów, rodzaju tłuszczu, w komórkach mózgowych. Co więcej, zaburzenia metabolizmu sfingolipidów prowadziły do znacznych uszkodzeń neuronów i neurodegeneracji w modelach zwierzęcych, ujawniając nową perspektywę […]

Badania Medycyna Nauka

Niski poziom witaminy D

Wyniki badań University of Houston College of Nursing wskazują, że 61% zdrowych nastolatków rasy czarnej i latynoskiej ma niski poziom witaminy D, który obniża się wraz z wiekiem. Badania wypełniają lukę w wiedzy na temat grup ludzi, którzy cierpią z powodu niedoboru witaminy D. „Czarne i latynoskie populacje mają wyraźnie wysoką częstość występowania niedoboru witaminy […]