Ciekawostki Psychologia

Media społecznościowe

Jak to wpływa na relacje i umiejętności społeczne?

Media społecznościowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z otaczającym nas światem.

Możemy teraz pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną na całym świecie, co pozwala nam być społecznie połączonym z innymi 24/7.

W porównaniu do czasów sprzed powstania mediów społecznościowych, możemy rozwijać przyjaźnie z o wiele większą liczbą osób poprzez nasze społeczności internetowe.

Jednak ilość nie zawsze oznacza jakość. Niektórzy mogą sugerować, że obsesja na punkcie naszego społecznego świata online obniża jakość zdrowych relacji, które budujemy twarzą w twarz.

Zazwyczaj, kiedy angażujemy się w interakcje twarzą w twarz, duża część informacji społecznych jest przekazywana za pomocą komunikacji niewerbalnej. Kiedy próbujemy zrozumieć innych, bierzemy pod uwagę takie wskazówki jak ton głosu, wyraz twarzy, postawa i kontakt wzrokowy (Knapp, Hall, & Horgan, 2013).

W cyberprzestrzeni te wskazówki są zakłócone. W związku z tym możemy mieć mniej dostępnych informacji, które pomogą nam prawidłowo interpretować informacje. Jest to ważne, ponieważ dobra komunikacja i zdolność do budowania pozytywnych relacji z innymi są kluczowe w skutecznym poruszaniu się po świecie.

Ponieważ coraz więcej naszego życia przenosi się do Internetu, generowane przez komputer komunikaty niewerbalne (np. emoji) prawdopodobnie będą miały coraz większe znaczenie.

Ustalenia dotyczące depresji i lęku

Na całym świecie zaburzenia lękowe i depresyjne są powszechną niepełnosprawnością dotykającą miliony ludzi każdego roku (Światowa Organizacja Zdrowia, 2017). Podczas gdy liczne czynniki mogą przyczynić się do pojawienia się, utrzymania i nawrotu lęku i depresji, rośnie zainteresowanie potencjalnym wpływem mediów społecznościowych na podatność psychologiczną.

Badania wskazują, że ilość korzystania z mediów społecznościowych jest kluczowym czynnikiem w przewidywaniu wyników dotyczących zdrowia psychicznego. Mówiąc dokładniej, kilka badań pokazuje, że większa liczba godzin spędzanych codziennie na mediach społecznościowych jest związana z symptomatologią lękową i depresyjną (Lin i in., 2016; Vannucci, Flannery, & Ohannessian, 2017). Wyniki badań nie są jednak jednoznaczne.

Inne badania nie wykazały związku między czasem spędzonym na Facebooku a depresją (Jelenchick, Eickhoff, & Moreno, 2013; patrz Seabrook, Kern, & Rickard, 2016, w celu dokonania przeglądu systematycznego). Sugeruje to, że inne czynniki sprawcze mogą odgrywać ważną rolę w przewidywaniu lęku i depresji z powodu korzystania z mediów społecznościowych.

Na przykład, inne czynniki sprzyjające mogą obejmować indywidualne różnice odnoszące się do tego, jak ktoś czuje się z mediami społecznościowymi lub doświadcza ich. Jako takie, może to być bardziej trafnym wskaźnikiem wpływu mediów społecznościowych niż sama ilość ekspozycji.

Co ciekawe, kilka badań pokazuje, że uzależniające lub problematyczne korzystanie z mediów społecznościowych jest bardziej bezpośrednio związane z symptomatologią lękową i depresyjną (Andreassen i in., 2016).

Wynika z tego, że nie ustalono bezpośredniego związku przyczynowego między korzystaniem z mediów społecznościowych a lękiem i depresją. Oznacza to, że należy bardziej szczegółowo rozważyć potencjalne czynniki pośredniczące. Na przykład, jak omówimy później, wykazano, że korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na jakość snu (Levenson, Shensa, Sidani, Colditz, & Primack, 2016).

Być może więc to brak snu wpływa na poziom zaburzeń psychicznych, a nie media społecznościowe same w sobie.